масажн омасло holy lama масло етерични масла

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,

С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между фирма"Махадева Трейдинг Компани" ЕООД със седалище: гр.София, ул,“Иларион Драгостинов“ 39 ; ЕИК:130985081 като доставчик и неговите потребители на интернет магазина на доставчика  www.kailash.bg.

ОПРЕДEЛЕНИЯ

Махадева Трейдинг Компани ЕООД - Махадева трейдинг компани ЕООД, ЕИК:130985081, адрес на управление: гр. София, р-н Слатина, ул. „Иларион Драгостинов“ 39, ап. 10, представлявано от управителя Станимира Миркова Лудвиг-Сотирова, адрес за кореспонденция: гр. София, ул. ”6- ти Септември” № 28, телефон: 0987 82 65 243, имейл: tulsi_mira@yahoo.com.

Интернет магазин – Интернет магазин за продажба на с интернет адрес www.kailash.bg. Интернет магазин предоставя на Потребителите информация за продуктите и услугите, описани по-долу, и възможност за тяхното закупуване и поръчка и заплащане на съответната продажна цена и разноски, при спазване от страна на Потребителя на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните продукти.

Потребители – физически и юридически лица, желаещи да закупят продукти от интернет магазин. Потребители могат да бъдат само пълнолетни физически лица, както и юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица. Лица, които не отговарят на изискванията за Потребители, нямат право да закупят продукти от интернет магазина.

Стоки/продукти – различни видове продукти, публикувани в интернет магазина.

Общи условия - настоящите Общи условия представляват договор между Махадева Трейдинг Компани ЕООД и Потребителя за покупко-продажбата на Продуктите от интернет магазина на Махадева Трейдинг Компани ЕООД на територията на България. Общите условия уреждат и правата и задълженията на Ползвателите и посетителите на интернет магазина. Страни по договора са Махадева Трейдинг Компани ЕООД, от една страна, и Потребителя, от друга страна. С поръчката и закупуването на стоки Потребителят заявява, че е запознат и приема настоящите Общи условия. Всяко действие на Потребителя в интернет магазина представлява волеизявление, че е запознат, съгласен е и приема настоящите Общи условия.

СЪГЛАСИЕ

С отбелязване в поле „Съгласен съм с Общите условия и Политиката за личните данни“ потребителят извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

НАЧИН НА ПОРЪЧВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

Достъпът до интернет магазина е свободен и за да се направи поръчка на www.kailash.bg не се изисква регистрация от страна на потребителя. Потребителят е длъжен при поръчка да попълни форма, в която посочва коректни свои данни, необходими за доставката на поръчката, което включва име, валиден адрес за доставка, телефонен номер и e-mail адрес. Махадева Трейдинг Компани ЕООД обработва вашите лични данни единствено и само с цел изпълнение на направената на www.kailash.bg поръчка и нейната доставка и в съответствие с Политиката за защита на личните данни, публикувана в интернет магазина.

С извършване на поръчката Потребителят декларира и гарантира, че е пълнолетно физическо лице, съответно представител (законен или упълномощен) на юридическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията. Потребителят носи отговорност за невярно попълване на данни и информация в интернет магазина. Махадева Трейдинг Компани ЕООД не носи отговорност, ако Потребител е попълнил неверни данни при поръчката.

Махадева Трейдинг Компани ЕООД има право да откаже доставка на поръчана стока при съмнения, че Потребителят не отговаря на условията за закупуване на съответния поръчан продукт (например не е навършили пълнолетие или поради друга причина няма право да закупува Стоки или няма представителна власт – за юридическите лица).

Потребителят се задължава да уведоми Махадева Трейдинг Компани ЕООД при всяка промяна в данните, които е предоставил на Махадева Трейдинг Компани ЕООД, като в противен случай Махадева Трейдинг Компани ЕООД не носи отговорност за изпращане на поръчани стоки на друг адрес, издаване на документи с неверни данни или каквито и да е други действия. В този случай Потребителят носи отговорност за заплащане на поръчаните стоки, както и на допълнителните разходи, вреди и пропуснати ползи на Махадева Трейдинг Компани ЕООД.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА НА СТОКИ

Поръчка

За поръчка на стоки в интернет магазина, трябва да следвате инструкциите на интернет магазина.

След натискане на бутона за поръчка се счита, че Потребителят е направил поръчка за закупуване на избрани от него Продукти. От този момент се счита и сключен договорът за покупко-продажба на Продуктите от страна на Потребителя. С поръчката Потребителят прави неотменимо изявление, че желае да закупи поръчаната стока и се задължава да заплати цената ѝ. Извършването на поръчката представлява електронно волеизявление от страна на Потребителя, че е съгласен с общите условия на Махадева Трейдинг Компани ЕООД, с индивидуалните условия за конкретната сделка, които сам е прочел и одобрил. С изпращането на поръчката Потребителят разрешава на Махадева Трейдинг Компани ЕООД да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

Потребителят носи отговорност за верността и пълнотата на всички данни за покупката, която е заявил чрез поръчката. Махадева Трейдинг Компани ЕООД не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени данни. При неправилно или невярно попълнени данни, включително непълен, неверен или грешен адрес и/или данни за контакт, поръчката се счита за невалидна и за Махадева Трейдинг Компани ЕООД не възниква задължение за нейното изпълнение. В случай, че се установи, че лице е попълнило/предоставило данни на трето лице без неговото съгласие, това лице носи солидарна отговорност с третото лице за цената на поръчаните стоки.

Изображенията на продуктите в интернет магазина имат информативен и насочващ характер, като доставените продукти могат да се различават от изображенията. Тези изображения имат единствено цел да създадат известна обща представа за типа на предлаганата стока, а не да я представят точно. Възможно е някои изображения да създават грешно впечатление за предлаганата стока. Възможно е и описанията на продуктите да бъдат понякога непълни или неточи. Махадева Трейдинг Компани ЕООД не носи отговорност и не дължи обезщетение на Потребителя при подобно разминаване или непълнота.

Всички стоки се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в интернет магазина. Махадева Трейдинг Компани ЕООД не гарантира наличността на поръчаните стоки, независимо, че продуктът е обявен на сайта. При невъзможност за доставка поради липса на наличност на заявената за закупуване стока, Махадева Трейдинг Компани ЕООД ще се свърже с Потребителя и ще му предостави информация относно възможностите за замяната на поръчаните Продукти или възстановяване на стойността им.

Заявки за покупка на стоки се приемат от интернет магазина 24 часа в денонощието, освен в случаите на възникнали технически проблеми. Преди да пристъпи към плащане, потребителят има възможност да види продуктите, които купува и техните цени, както и своите имена, e- mail, телефон, адрес за доставка, начин на доставка и начин на плащане. След подаване на поръчката потребителят получава на посочения е-mail автоматично потвърждение със същата информация.

Заявката поражда действие по отношение на Махадева Трейдинг Компани ЕООД след като Махадева Трейдинг Компани ЕООД провери наличността на заявената за покупка стока и потвърждипоръчката на посочения от Потребителя телефон.

Изпълнение на поръчки

Доставката на стоки от фирма Махадева Трейдинг Компани ЕООД чрез интернет магазина www.kailash.bg става след получена поръчка от потребителя и последвало обаждане на предоставения телефон за връзка от оператор за окончателно потвърждение. Всяка валидна и приета поръчка от страна на фирма Махадева Трейдинг Компани ЕООД получава автоматично номер и потвърждение по е-мейл, че е приета.

Потребителят може да се откаже или да промени поръчка с обаждане на тел. 0878 265 243 или чрез изпращане на e-mail, като задължително посочи номер на поръчката.

Ако попълнените данни на потребителя не са пълни или валидни, или ако няма достатъчна наличност от поръчаната стока, оператор от Махадева Трейдинг Компани ЕООД ще уведоми потребителя на предоставения телефон за връзка или e-mail. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Всички цени на продуктите са в лева. Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените по бройката на поръчаните продукти. Цените са актуални към датата на поръчката. Всички цени в магазина на www.kailash.bg не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

Цената на стоките не включва цената на доставката. Цената на доставката се заплаща в момента на доставката, като с поръчката Потребителят дава съгласието си да заплати цена на доставката, както е посочена в интернет магазина и при потвърждението на поръчката. Цената на доставката се вижда на последната стъпка преди финализиране на поръчката.

Плащането се осъществява чрез „наложен платеж“. При плащане с „наложен платеж” потребителят заплаща дължимата сума при доставката на стоките. Плащане може да се извърши в брой на куриера, който доставя стоката. Касов бон за цената на стоката и за цената на доставката се издава от куриера, доставил стоката, a сумата от стойността на поръчката се превежда от куриера на изпращача по банков път чрез „пощенски паричен превод“.

Правото на собственост върху стоките преминава у Потребителя след заплащане на тяхната цена. До този момент те се считат собственост на Махадева Трейдинг Компани ЕООД.

Махадева Трейдинг Компани ЕООД, съответно куриерът, имат право да откажат предаването на незаплатена стока, включително когато не е платена цената на самата доставка.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Доставка на стока

Потребителят може да избере да получи стоката от куриерска компания (SPEEDY или ECONT), с която Махадева Трейдинг Компани ЕООД е сключила договор. Обемни и скъпи стоки (по преценка на оператор в Махадева Трейдинг Компани ЕООД) се доставят при различни условия, които се обявяват на потребителя предварително, преди експедиция на поръчката.

Срокът зависи от метода на доставка, избран от потребителя. Поръчки направени след 15:00 часа се обработват и експедират на следващия работен ден.

Поръчаните Продукти ще бъдат доставени в срок до 7 дни, като Махадева Трейдинг Компани ЕООД ще положи всички усилия доставката да бъде извършена преди изтичането на този срок.

Махадева Трейдинг Компани ЕООД изпраща на Потребителя броя на стоките, които Потребителят изрично е заявил за поръчка в интернет магазина.

Махадева Трейдинг Компани ЕООД изпраща Продуктите на адреса, посочен от Потребителя. При грешка в посочения адрес, поради която Потребителят не може да бъде намерен на адреса, Махадева Трейдинг Компани ЕООД ще се свърже с Потребителя за уточняване на адреса, като разходите за доставка на правилния адрес са за сметка на Потребителя и Потребителят следва да ги заплати на куриера при получаване на поръчаните Продукти.

В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Махадева Трейдинг Компани ЕООД се освобождава от задължението си да достави поръчаната стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса или името му не фигурира на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Страните се съгласяват, че доставката се извършва от трето лице – куриер и при ненавременна доставката Махадева Трейдинг Компани ЕООД не дължи обезщетение на Потребителя, не носи отговорност за унищожаване или повреда на стоката или опаковката при доставката. Всички претенции на Потребителя във връзка с подобни дефекти и повреди следва да се отправят към куриера. Махадева Трейдинг Компани ЕООД не носи отговорност при неспазване на сроковете за доставка от страна на куриера или доставчика на логистична услуга, включително, ако получателят на доставката не е бил открит на адреса, доставката е забавена или доставена на грешен адрес от куриера и др.

Детайлите по отношение на доставката на стоките, включително, но не само тези относно срока на доставка не представляват договорно задължение от страна на Махадева Трейдинг Компани ЕООД и Потребителят няма право на обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Махадева Трейдинг Компани ЕООД, че ще достави стоката, не е спазена. За тях носи отговорност куриерът.

Потребителят дава съгласието си закупените от него стоки да бъдат предадени на трето лице, което се намира на адреса и което се съгласи да получи стоката от името на Потребителя и да му я предаде, както и да подпише съответните документи.

РЕКЛАМАЦИИ

Потребителят има право да направи рекламация, когато доставената стока явно не съответства на поръчаната от него. Счита се, че стоката отговаря на договора за продажба, когато:

 1. притежава характеристиките, посочени в интернет магазина, и е годна за обичайната употреба, за която служат стоките от същия вид;
 2. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които Потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на стоката и описанието на конкретните ѝ характеристики, направени в интернет магазина.

Рекламацията се предявява пред упълномощен представител на Махадева Трейдинг Компани ЕООД, включително като се изпрати по куриер или чрез пощенска пратка на адреса за кореспонденция, посочен най-горе.

Законовата гаранция в полза на потребителите е две години, считано от доставянето на потребителската стока, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

При предявяване на рекламация Потребителят трябва да посочи предмета на рекламацията и адрес за контакт. При подаване на рекламация Потребителят задължително връща за собствена сметка рекламираната стока и прилага документите, на които се основава претенцията:

 1. документ за плащане;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията.

Стоките следва да се върнат в пълен комплект, в оригиналната си опаковка и при условията за връщане на стока при отказ на потребителя. Рискът от повреда по време на транспорт до адреса на Махадева Трейдинг Компани ЕООД е за сметка на Потребителя. Потребителят не може да направи рекламация, ако стоката не бъде предадена във вид, описан в настоящите Общи условия или ако не бъдат предадени предвидените документи.

Потребителят няма право на рекламация, ако несъответствието на стоките с договора се дължи на механични влияния, счупвания или други дефекти, на неправилно или неподходящо ползване или съхранение и др. действия или бездействия на Потребителя.

ОТКАЗ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Потребителят има право да се откаже от настоящия договор, без да посочва причини за това, в срок 14 дни. Отказът се извършва чрез попълване и изпращане на следния формуляр:


СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

До Махадева трейдинг компани ЕООД, ЕИК:130985081, адрес на управление: гр. София, р-н Слатина, ул. „Иларион Драгостинов“ 39, ап. 10, представлявано от управителя Станимира Миркова Лудвиг-Сотирова, адрес за кореспонденция и връщане на стоки: гр. София, ул. ”6-ти Септември” № 28, tulsi_mira@yahoo.com и телефон 0878265243

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки: ……………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………
   (опишете подробно стоките и тяхното количество)

Дата на поръчка: …………………………….
   (посочете датата на поръчка на стоките)

Дата на получаване:…………………….
   (посочете датата на получаване на стоката)

Име на потребителя: ………………………………………………
   (напишете името си

Адрес на потребителя: …………………………………………………………………… …………………………………………………………
   (напишете адреса си)

Подпис на потребителя: ……………………………
   (ако формулярът е на хартия)

Дата: ……………. г.

Срокът за отказ е 14 дни от датата на получаване на стоката.


За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва да уведоми Махадева Трейдинг Компани ЕООД за неговото име, адрес, телефонен номер и електронен адрес, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, куриер или електронна поща).

Потребителят следва да върне стоките на адрес гр. София, ул. ”6-ти Септември” № 28, не по- късно от 14 дни след деня, в който е информирал за отказа си. Ако потребителят желае да върне стоката на място, връщането може да се осъществи само в работни дни между 10:30 – 18 ч. на адреса за кореспонденция.

Потребителят се задължава да върне стоката във вида, в който я е получил, без да е отворена, разопакована, без да е нарушена цялостта на опаковката или етикетите и без липсващи елементи от опаковката или съдържанието. Стоката следва да е в отличен търговски вид, в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, с приложена документация с която е получена.

Правото на отказ не се прилага за:

 1. стоки, които са били разопаковани и/или отворени от Потребителя;
 2. стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 5. стоки, чието съдържание е употребено от Потребителя;
 6. стоки с нарушена опаковка или в опаковката на които е добавено друго вещество.

Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора се носи от Потребителя.

В случай на отказ потребителят има право да получи обратно заплатената от него сума на място във физическия магазин „Кайлаш“ с адрес : София1000, ул.“6-ти септември“ 28 или по банкова сметка, посочена от него в отделна декларация в свободен текст. Сумата се възстановява в 14- дневен срок, считано от датата, на която получено уведомлението за решението на потребителя да се откаже от договора.

Разходите по връщането на стоката и банковите такси за връщане на платената сума са за сметка на потребителя.

ОТКАЗ НА ДОСТАВКАТА

Махадева Трейдинг Компани ЕООД има право да откаже доставката на поръчани Продукти, в случай, че Потребителят извърши действия, противоречащи на настоящите Общи условия, ако поведението на Потребителя противоречи на закона, морала или търговските практики, както и ако продажбата или доставката на стоката противоречат на закона или на разпореждания на компетентен орган. Отказът се съобщава на Потребителя, ако последният е предоставил валидни координати. В този случай Махадева Трейдинг Компани ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на доставката.

Махадева Трейдинг Компани ЕООД има право да откаже доставката на поръчани Продукти, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:

 1. Информацията, предоставена от Потребителят е непълна или невярна;
 2. действията на Потребителят могат да увредят Махадева Трейдинг Компани ЕООД;
 3. Потребителят не е заплатил стоки, закупени от Махадева Трейдинг Компани ЕООД.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Махадева Трейдинг Компани ЕООД предоставя гаранция за продуктите, съгласно условията, описани на интернет магазина за всеки продукт индивидуално.

Потребителят разбира и се съгласява, че Махадева Трейдинг Компани ЕООД има правото да решава кои действия на Потребителя представляват нарушение на настоящите Общи условия, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.

Махадева Трейдинг Компани ЕООД има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на интернет магазина, да забрани използването на интернет магазина от Потребителя, без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация.

Потребителят разбира и се съгласява, че Махадева Трейдинг Компани ЕООД има право да преустанови достъпа на Потребителя до интернет магазина без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация, ако Потребителят нарушава Общите условия или закона, както и ако не заплати навреме закупени от Махадева Трейдинг Компани ЕООД стоки, като в този случай Махадева Трейдинг Компани ЕООД не носи отговорност за загуба на данни на Потребителя или други вреди.

Потребителят няма право да използва или да разрешава на трети лица да използват интернет магазина, за да предприема и извършва атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система, свързана с интернет.

Махадева Трейдинг Компани ЕООД няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

Потребителят носи отговорност и се задължава да обезщети Махадева Трейдинг Компани ЕООД за всички пропуснати ползи, вреди и загуби, следствие на нарушаване на закона или тези Общи условия от страна на Потребителя.

Характеристиките или цените на продуктите в интернет магазина могат да бъдат променени от Махадева Трейдинг Компани ЕООД по всяко време и могат да съдържат грешки. В случай на грешка в характеристиките или цената на даден продукт, този продукт се заплаща от Потребителя по реалната му цена, определена от Махадева Трейдинг Компани ЕООД към момента на поръчката.

Във всички случаи отговорността на Махадева Трейдинг Компани ЕООД към Потребителя се ограничава до размера на сумата, заплатена от Потребителя за дадена стока. Махадева Трейдинг Компани ЕООД не гарантира, че достъпът до интернет магазина ще бъде непрекъсваем, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Махадева Трейдинг Компани ЕООД.

Махадева Трейдинг Компани ЕООД не носи отговорност за прекъснат достъп до интернет магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, включително при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата и т.н.

АВТОРСКО ПРАВО

Поместените в този сайт материали, фотографски и други изображения и графичното му оформление са предмет на авторско право на Махадева Трейдинг Компани ЕООД . Никаква част от този сайт и съдържащите се в него публикации не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана или използвана по какъвто и да е друг начин без изричното писмено съгласие на Махадева Трейдинг Компани ЕООД.

Цялото съдържание на интернет магазина, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на Махадева Трейдинг Компани ЕООД и на императивните разпоредби на българското законодателство.

Потребителят няма право на достъп до програмния код на интернет магазина и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Потребителя за достъп, копиране или промени в програмния код на интернет магазина се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на Махадева Трейдинг Компани ЕООД.

В случай на неизпълнение на горните условия, Махадева Трейдинг Компани ЕООД има право незабавно да прекрати ползването на интернет магазина от Потребителя без уведомление, предизвестие или обезщетение, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Потребителя.

Търговската марка Махадева/kailash и домейните с това наименование са собственост на Махадева Трейдинг Компани ЕООД. Използването на тази търговска марка, домейн или име, пряко или косвено (като например, но не само чрез мета таговете и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от Махадева Трейдинг Компани ЕООД е забранено и се наказва според закона.

Забраните за нарушаване на авторските и други права на интелектуална собственост на Махадева Трейдинг Компани ЕООД са валидни за всички трети лица, независимо дали са клиенти в интернет магазина, като при нарушение Махадева Трейдинг Компани ЕООД има право да обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на третите лица.

ИЗМЕНЕНИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Махадева Трейдинг Компани ЕООД има право по всяко време да променя съдържанието на www.kailash.bg. Махадева Трейдинг Компани ЕООД има право по всяко време да прави изменения и подобрения на интернет магазина, както и на формата и съдържанието на предоставяните услуги.

Махадева Трейдинг Компани ЕООД има право временно да преустанови предлаганите услуги, ако това е необходимо за тяхното актуализиране.

В тези случаи Махадева Трейдинг Компани ЕООД не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Потребителите.

УПРАВЛЕНИЕ НА БИСКВИТКИ

Когато поръчвате от този сайт се генерира бисквитки от тип "Local storage". Те се съхраняват единствено и само на устройството от което зареждате сайта и се използват за ваше улеснение, при следваща поръчка да не въвеждате вашите данни.

Ако желаете да изтриете информацията за вашите лични данни на това устройство можете да го направите от GDPR лентата най-долу като влезете в „ Лични данни“ чрез бутона „премахни локални данни“.

ЛИЧНИ ДАННИ

Личните данни на Потребителя се обработват от Махадева Трейдинг Компани ЕООД, в качеството му на администратор на лични данни. Предоставянето на Лични данни от Потребителя е доброволно и ограничено. То е необходимо за сключване и реализиране на договор за покупко - продажба. Махадева Трейдинг Компани ЕООД, използва съответните технически и организационни средства, подсигуряващи защитата на обработваните лични данни. Личните данни се използват единствено за целите на изпълнение на направената поръчка и нейната доставка.

Потребителят може да направи промяна или да премахне своите данни от историята на поръчките като изпрати съответното искане до продавача на контактната форма или директно да го заяви на посочения телефон за контакти. Допълнителна информация относно защитата на личните данни има в раздела "Политика за защита на личните данни" на www.kailash.bg

НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА ОТДЕЛНИ КЛАУЗИ

Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целите Общи условия или на други техни части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

При извършване на промени в Общите условия, Махадева Трейдинг Компани ЕООД се задължава да уведоми Потребителя като публикува на видно място в интернет магазина съобщение за изменението на Общите условия. Махадева Трейдинг Компани ЕООД ще уведоми Потребителя за всяко изменение в общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция.

Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Махадева Трейдинг Компани ЕООД, възникнали във връзка със заявка за покупка на Стока, валидно подадена и потвърдена от Махадева Трейдинг Компани ЕООД преди уведомлението за промяна на Общите условия.

За всички потвърдени от Махадева Трейдинг Компани ЕООД поръчки важат Общите условия, които са били в сила към момента на потвърждението.

Ако Потребителят извърши действия в Сайта или направи поръчки, се счита, че е приел промените.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Спорове, възникнали между Махадева Трейдинг Компани ЕООД и Потребителя ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете могат да бъдат решавани от органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в Сайта на Комисията за защита на потребителите и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage и http://www.mi.government.bg/bg/themes/spisak-na-organite-za-alternativno-reshavane-na- potrebitelski-sporove-elektronna-platforma-za-onlain-1608-0.html).

ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

 1. името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на Махадева Трейдинг Компани ЕООД;
 2. всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от Махадева Трейдинг Компани ЕООД;
 3. информация за състава, опаковката, предназначението и употребата на стоките;
 4. крайната цена на стоките и цената за тяхната доставка с включени всички данъци и такси;
 5. условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която Махадева Трейдинг Компани ЕООД се задължава да достави стоките;
 6. условията, срока и начина за рекламация и отказ;
 7. периода, за който цената на стоките е в сила;
 8. условията и срока на гаранцията/годността;
 9. информация за контакт със Махадева Трейдинг Компани ЕООД, включително по телефон и електронна поща;
 10. техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
 11. техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;
 12. наличност на стоката;
 13. опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на стоката;
 14. техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
 15. съгласието на Махадева Трейдинг Компани ЕООД с настоящите Общи условия ще се съхранява в електронен вид и отделен договор на хартия няма да бъде съхраняван от Махадева Трейдинг Компани ЕООД;
 16. техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;
 17. Договорът с Махадева Трейдинг Компани ЕООД се сключва на български език;
 18. Махадева Трейдинг Компани ЕООД не е регистрирано по ЗДДС.

Потребителят дава съгласието си за сключването на договор от разстояние.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ДРУГИ УСЛОВИЯ

Махадева Трейдинг Компани ЕООД не носи отговорност за неизпълнение, частично или изцяло на задължения и ангажименти, следствие на непреодолима сила или форс мажор.

Махадева Трейдинг Компани ЕООД не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към потребителя или към трети лица, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия или действащото законодателство от страна на потребителя или друго лице.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Общите условия се прекратяват в следните случаи:

 1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 3. едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 5. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 6. в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Всички посетители на интернет магазина се задължават да спазват настоящите Общи условия в частта им относно авторските и другите права на Махадева Трейдинг Компани ЕООД, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на Махадева Трейдинг Компани ЕООД.

НАДЗОРЕН ОРГАН

Ако смятате, че сме нарушили правата Ви като потребители, можете да подадете жалба до надзорния орган на България, който е Комисията за защита на потребителите. Повече информация можете да намерите на адрес: www.kzp.bg. Също така можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в работното си място или в мястото, където смятате, че нарушаваме правата Ви.

Продукти: 0 бр.
Стойност: 0 лв